Navigation

Meerwaarde

 

Het begrip effectiviteit staat ook centraal in de aanpak van Epsilon Research. Het gaat immers om het doelgericht beantwoorden van uw vraag. Snel en flexibel, zonder daarbij kwaliteit en bruikbaarheid uit het oog te verliezen.

Epsilon Research beschikt over:

  • deskundigheid op het gebied van arbeidsvraagstukken en sociale zekerheid
  • toonaangevende expertise op het terrein van effectiviteit van re-integratie
  • wetenschappelijke kennis van (econometrische) methoden en technieken
  • overzicht over relevante (inter)nationale databronnen
  • een uitgebreid en snel toegankelijk netwerk met relevante beleidsmakers, uitvoerders, onderzoekers en databeheerders
  • het vermogen om uw klantvraag te beantwoorden met bruikbare data en de juiste (mix van)¬†onderzoeksinstrumenten en analyseresultaten te vertalen naar conclusies voor beleid en uitvoering
  • een vlotte en scherpe pen

Indien de opdracht daarom vraagt werkt Epsilon Research werkt met andere onderzoekers, adviseurs en professionals uit het eigen netwerk samen.

effectief onderzoek voor arbeid en sociale zekerheid