Navigation

Onderzoek

 

Epsilon Research is gespecialiseerd in onderzoek op het terrein van arbeid en sociale zekerheid.
Afhankelijk van de opdracht worden onderzoeksmethoden ingezet die effectief bijdragen aan de beantwoording van uw vraag.
Mogelijkheden zijn (econometrische) analyse van databestanden, grootschalige enquêtes en (expert-)interviews.

Epsilon Research onderscheidt zich met name in onderzoek en advies op het snijvlak van beleid en uitvoering, waarbij kwantitatieve methoden aangevuld worden met kwalitatieve.
Immers, cijfers zijn belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om inzichten achter de cijfers.
Conclusies en adviezen zijn zoveel mogelijk op een transparante en inzichtelijke wijze onderbouwd met objectieve cijfermatige analyses.

effectief onderzoek voor arbeid en sociale zekerheid